3-6 Yaş Anaokulu

3-6 YAŞ ANAOKULU

3-6 yaş aralığı çocuğun kişiliğinin ana hatlarının oluşması sebebiyle önemli bir yaş dilimidir. Bundan dolayı bu dönemdeki çocukların yaş özelliklerini bilmek ve bu özelliklere uygun davranışlarda bulunmak çocuğun sağlıklı gelişimine önemli katkıda sağlamaktadır.İLETİŞİM

Anaokulumuzda “iletişim defteri” adı altında ,çocuğumuzun her gün eve götürüp getireceği bir defter uygulaması vardır. Bu deftere yapıştırılmış notlar dikkatle okuyup hergün çocuğumuzla birlikte okula yollamanız gerekmektedir. İletişim defteri, size iletmek istediğimiz notları yapıştırdığımız ve sizlerin bize iletmek istediklerinizi not etmeniz için kullandığımız bir araçtır. Ayrıca çocuklarımızla gün içinde neler yaptığımızı, sağlık durumunu,kaçta uyuyup uyandığını vs. takip etmeniz açısından önem taşımaktadır.GELİŞİM NEDİR?

Gelişim çocuğun; öğrenmesi, anlaması, duyması, konuşması, etrafıyla ve kendisiyle ilişkileri, yürümesi, el kol hareketleri, oyunları gibi özelliklerini kapsayan bir süreçtir. Anne karnında başlar ve ömür boyu devam etmektedir. Gelişim bilişsel, bedensel(motor), duygusal-sosyalve dil gelişim alanları olmak dört gelişim alanında gerçekleşmektedir. Bu alanların her hangi birisindeki olumlu ya da olumsuz etki diğer gelişim alanlarını da etkilemektedir.


BİLİŞSEL GELİŞİM

3-5 yaş dönemindeki çocuk artıkbilişsel gelişim evresinde dil ve sembolik düşünce yeteneğini kazanmıştır. Sembolik düşünme yeteneği; kavram geliştirme, dil, jestler, yaratıcılık, resim ve diğer sanatsal eylemleriçin temel oluşturmaktadır. Sembolik düşünme yeteneği özellikle oyunda kendini gösterir; çocuk artık hayali olarak nesneler kullanmaya başlayabilir. Bu dönemde çocuk gördüğü şeylerin etkisi altındadır ve ben merkezcidir.

- Nesneler arasındaki ilişkileri anlayabilir, eşleştirme yapabilirler.
- Uzun-kısa ayırımını yapabilirler.
- Basit-somut sınıflandırmalar yapabilirler (yiyecek,giyecek,hayvan gibi).
- Yaş ilerledikçe sayıları görsel olarak tanıyıpezberleyebilirler.
- Haftanın günlerini sıralayabilirler.
- Dinlediği bir öyküdeki bir kaç ana noktayı tekrar edebilirler.
- Yaşı ilerledikçe ana renklere ara renkleri de ilave edebilirler.
- Ev telefonu ve adresini söyleyebilirler.
- 4-5 yaşa doğru dikkat süresi de artar.
- Yaşına uygun yap-bozları yapabilirler.


SİZ NELER YAPABİLİRSİNİZ?

- Kağıda üçgen, kare, daire resimleri çizerek aynılarını çocuğunuzdan çizmesini isteyebilirsiniz.
- Çocuğunuzla birlikte eşyalarının, giysilerinin, oyuncaklarının renklerini söyleyebilir, sayılarını sayabilirsiniz.
- Flash kartlarla resimlerdeki olayları sıralayabilirsiniz.
- Her gün çocuğunuza belirli bir süre ayırarak yaratıcılığını geliştiren oyunlaroynayabilirsiniz (yaşına uygun puzzle, lego vs.)- Yaşına uygun "iki resim arasındaki farkı bulma", "labirent tamamlama", "bulmaca" gibi oyunlar oynayabilirsiniz.
- Sizin gözetiminiz altında, sizin çizdiğiniz şekilleri (önce düz çizgiden başlayarak)makasla kesebilir sonra bunları yapıştırabilirisiniz.
- Tam insan parçalarının olduğu resimler çizebilirsiniz.
- Nesneler üzerinden zıtlık ve eş kavramlarını öğreten oyunlar yaratabilirsiniz.


BEDENSEL (MOTOR) GELİŞİM)

Bedensel (motor) gelişim, yaşam boyu devam eden ‘motor’ becerilerde ortaya çıkan davranışların kontrol altına alınması sürecidir. Söz konusuolan davranışlar; duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması ile ortaya çıkar. Bedensel(motor) gelişim baştan ayağa, içten dışa ve büyük kaslardan küçük kaslara doğrudur.

Küçük Kas Gelişimi
- Baş ve işaret parmağıyla küçük nesneleri tutabilir.
- Yardımsız kalem tutabilir.
- Makası tutabilir ve kâğıdıkesebilir.
- Bir resmin sınırlarını taşırmadan boyayabilir.
- 3-5 yaşta resimde; ev, adam, ağaç çizebilir.
- 3-5 yaşta koşarken yerden nesne alabilir.
- Modele bakarak, harfleri vekarmaşık küçük çizgileri taklit edebilir.
- Nokta nokta verilen resmin çizgilerini birleştirebilir.
- 3-5 yaşta 1'den 10'a kadar olan sayıları kopya edebilir.

Büyük Kas Gelişimi
- Baş ve işaret parmağıyla küçük nesneleri tutabilir.
- Yardımsız kalem tutabilir.
- Makası tutabilir ve kâğıdıkesebilir.
- Bir resmin sınırlarını taşırmadan boyayabilir.
- 3-5 yaşta resimde; ev, adam, ağaç çizebilir.
- 3-5 yaşta koşarken yerden nesne alabilir.
- Modele bakarak, harfleri vekarmaşık küçük çizgileri taklit edebilir.
- Nokta nokta verilen resmin çizgilerini birleştirebilir.
- 3-5 yaşta 1'den 10'a kadar olan sayıları kopya edebilir.

Siz Neler Yapabilirsiniz?
- Evinizin bir odasında ya da bahçede çocuğunuzun atlama, zıplama, top oynama, koşma gibi hareketleri yapabilmesi için ortamlar yaratabilirsiniz.
- Küçük kas hareketlerini geliştirebilmek için oyun hamurlarından küçük toplar yapabilir, masa başında boyama aktiviteleri yapabilirsiniz.
- Çocuğunuzun kendi başına yemek yemesine, giysilerini giymesineizin vermeniz hem küçük kas gelişimine fayda sağlar hem de öz güvenini geliştirmesine yardımcı olabilir.