Eğitim Anlayışımız

Karagöz Anaokulu misyonu paralelinde ele alınan uygulamaların ilk basamağını oluşturan, Anaokulumuzdaki eğitim amacımız; psikolojik olarak güçlü ve mutlu, akademik olarak başarılı, sosyal olarak etkili bireyler yetiştirebilecek problem çözme anlayışına dayalı bir okul iklimi yaratmaktır. Anaokulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Okul Öncesi Eğitim Programı’ uygulanmaktadır. Programın esnek yapısından dolayı, günceli yakalamak ve ortaya çıkan ihtiyaçları tamamlamak için yeni amaç ve kazanım eklemeleri de yapılmaktadır.

Okulöncesi eğitimimizle;

1. Kendine güvenen, başarılı olacağına inanan, sonuca değil sürece odaklanan, yetişkinden yardım isteyebileceğini bilip gerektiğinde ondan yardım isteyebilen,

2. Meraklı, öğrenmenin keyif veren bir deneyim olduğuna inanan,

3. Amaçlı; bir etki yaratabilmek için sabırlı olması gerektiğini bilen, başladığı işi bitiren,

4. Özdenetimi olan, duygu ve davranışlarını yaşına uygun biçimde ayarlayıp denetleyen, kendisi ve başkaları için tehlikeli olabilecek durumlar yaratmaktan kaçınan; ayrıca ilgi, istek ve yeteneklerinin farkında olan,

5. İlişki kurabilen, diğerleri tarafından anlaşıldığını ve diğerlerini anladığını hissederek iletişime geçebilen, empati yeteneği olan,

6. İletişim yeteneği olan, duygu-düşünce alışverişinde bulunabilen, duygularını fark ederek adlandırıp söze döken,

7. İşbirliği yapabilen, grup içinde kendi gereksinimleri ve haklarıyla başkalarınınkini dengede tutma becerisini kazanan,

8. Kişisel bütünlüğü olan; duygularını, düşüncelerini, söylediklerini ve yaptıklarını dengeleyebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.