Eğitim Yöntemlerimiz

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje yaklaşımlı / tabanlı öğrenme, çocuğu merkeze alan, yaparak - yaşayarak öğrenme modeliyle çocukların bir bütün olarak gelişimini amaçlayan, onlara derinlemesine öğrenme yaşantıları sunan bir etkin öğrenme yöntemidir. Proje yaklaşımı çocukların;

Seçilen belli bir konudaki bilgi ve deneyimlerinin etkin katılım yöntemleri yoluyla derinlemesine artırılmasını hedefleyen,

Yaşadıkları çevreyi anlamalarını sağlamayı amaçlayan,

Bilgilendirici ve açık uçlu etkinliklerle becerilerini uygulamalarını ve yeni beceriler geliştirmelerini teşvik eden,

Akıl yürütme, problem çözme ve neden-sonuç ilişkisini kurma gibi bilişsel süreçleri aktif olarak kullanmasını esas alan,

Farklı düşünmelerini sağlayan; öğrenmelerini kolaylaştıran,

Tek başlarına ya da küçük gruplar hâlinde (takım çalışmasıyla), gerçek yaşam konularını ya da problemlerini ayrıntılarıyla incelemek için belli bir süre çalışmaları temeline dayanan bir öğrenme yaklaşımıdıra

Bu yaklaşım yoluyla çocukların gelişimleri desteklenebilmekte, çocuklar problem çözme teknikleri, araştırma yöntemleri ve soru sorma stratejileri oluşturmaktadır.ÇOKLU ZEKA

Zekâ, beynin öğrenme, anlama, soyut düşünme, sebeplendirme, planlama, problem çözme gibi zihinsel işlevlerine verilen isimdir. Kelime olarak çok geniş anlamda kullanılsa da psikolojide, psikologlar tarafından yaratıcılık, kişilik, karakter, bilgi ve akıl gibi değişik kategorilere ayrılmıştır. Harvard ve Boston Üniversitelerinde Psikoloji Profesörü olan ünlü Psikolog Howard Gardner bu tek zekâ tipine karşı çıkarak, insanların daha başarılı olduğu değişik alanlar bulunduğunu ve bu alanlarda zekâya dayalı büyük beceriler gösterebildiğini ifade ederek “Çoklu Zekâ” (Multiple Intelligence ) teorisini ortaya atmıştır.DEĞERLER EĞİTİMİ

Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin ilk bilgiler kazanılır. Kaliteli bir okul öncesi eğitim programında akademik becerilerin yanında toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Aileler ve okul öncesi eğitimcileri çocuklar için değerleri öğrenebilecekleri ilk modeller olacaktır. Hem eğitimcilerin hem de ailelerin değerleri benimsemiş ve iyi uygulayabilen yetişkinler olmaları gerekir.