Vizyonumuz

Bireysel farklılıkları benimseyerek, çağdaş dünyaya ayak uydurabilen,
yeniliklere açık , geleceğe güvenle bakan , öz kültürünü tanıyan,
koruyan bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve sportif etkinliklerde kendini ifade edebilen,
yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve sportif etkinliklerde kendini ifade edebilen,
yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile
ulusal düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.


Misyonumuz

Eğitim ve Erken Çocukluk Eğitiminde;
- Atatürk ilkelerine bağlı,
- Toplum değerlerine sahip,
- Manevi değerlerimize bağlı,
- Öz denetimli, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenebilen,
- Duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirebilen,
-Adalet duygusunu kazanıp buna uygun davranabilen,
- İlgi ve yetenekleri doğrultusunda gizli güçlerini tanıyıp uygulamaya koyabilen,
- Sosyal becerileri gelişmiş,
- Seçim yapabilen,
- Karar verebilen,
- Yaratıcı düşünce gücüne sahip,
- Kendine güvenen,
- Soran,
- Araştırmacı,
- Mutlu ,
- Başarılı ve üretken bireyler yetiştirmektir.