Eğitim Öğretim

Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri

Çocuklara günlük hayatında sıklıkla karşılaşabileceği problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.Matematik Çalışmalarımız

· Serbest Keşfetme
· Örüntü Oluşturma
· Gruplama ve Sınıflandırma
· Sayma
· Mukayese Etme
· Grafik Oluşturma
· Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanmalarına yönelik programımızda bilişsel etkinlikler kadar sanatsal ve devinimsel etkinliklere de yer verilmektedir. Kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problem durumlarında farklı çözüm yolları üreten, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, Karagöz, barış gibi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek programımızın odak noktasıdır. Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar. Çok yönlü eğitim materyalleri ile donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.Bilimsel Aktivitelerimiz

Çocuklarımızın fen ve matematiğe ilgi duymalarını sağlayarak,bilimsel düşüncelerin ilk adımlarını atarken onlara rehberlik etmek,keşf ederek öğrenmesini sağlamak ve bilgiye ulaşmanın yollarını yaşayarak öğretmek. · Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem; öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.English Kids Academy Kimdir?

English Kids Academy'nin kuruluş amacı okul öncesi ve ilköğretim okullarının, öğrencilerine kaliteli İngilizce eğitim verebilmeleri yönünde çözüm ortağı olmaktır.

Kendi alanlarında deneyimli ve uzman akademik danışmanlarımız kurumunuzda vermekte olduğunuz İngilizce eğitiminde amaçladığınız hedeflere ulaşmanızda sizlere rehberlik eder. Bunları gerçekleştirirken her kurumun ayrı ihtiyaçları olabileceğini ön görür ve eğitim süreçlerine proje bazlı yaklaşır. Tüm projelerinde kurumların bütçelerine uygun çözümler sunar.

English Kids Academy Kurumlara bu doğrultuda aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

Sınıf Öğretmenleri İle İngilizce Eğitim Hizmeti - English Kids Academy olarak bizler sınıf öğretmenlerininde iyi bir eğitim ve sürekli bir danışmanlık hizmeti alırlarsa, teknolojininde yardımı ile en az İngilizce branş öğretmenleri kadar iyi İngilizce eğitim verebileceklerine inanmaktayız. Bizimle aynı fikirde olan kurumların mevcut sınıf öğretmenlerini eğitiyor, onlara hem yazılım hemde danışmanlık hizmeti vererek öğrencilerine kaliteli bir şekilde tam zamanlı İngilizce eğitim vermelerini sağlıyoruz.

Branş Öğretmeni +Sınıf Öğretmenleri ile İngilizce Eğitim Hizmeti - Bünyelerinde yarı zamanlı bir branş öğretmeni bulunduran ancak İngilizce ders saatini tam zamanlıya çıkartmayı amaçlayan, veya hali hazırda tam zamanlı bir branş öğretmeni ile yola devam eden ancak İngilizce eğitimini daha kurumsal ve daha verimli hale getirmek isteyen eğitim kurumlarına danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Veli Destek Hizmeti - Çocuğuna yabanci dil öğretmek adına desteğe ihtiyaç duyan velilerimize "English Kids Academy Bireysel Yazılımı" ile destek oluyoruz.

Anaokulumuzda ki İngilizce Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizceyle ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizceyi sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık yaratmak ve hoşgörü uyandırmaktır. Hedefimiz, çocuklarımız okul sıralarında yerlerini almadan önce Türkçe Dil Etkinliklerinin yanı sıra, İngilizcede de sağlam bir temel oluşturmaktır. İkinci bir dil edinmek için Kritik bir yaşta olan Çocuklarımıza İngilizce en zevkli ve en eğlenceli şekilde kazandırılmaktadır. Yapılan testlerde okulöncesi dönemde yabancı dil öğrenen çocukların matematiksel algıda,mantıksal bağ kurmada ve problem çözümlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bu nedenle okulumuzda haftanın beş tam günü İngilizce dersi verilmektedir.Teknikler

Drama Tekniği

İngilizce öğretiminde uygulanan Drama tekniği, düşüncelerin, duyguların ve hislerin uyumlu olarak dışa vurumudur. Edinilmesi hedeflenen kazanımlar, geleneksel sınıf yöntemlerinin dışında açıklama yoluyla değil yaşayarak edinilir.Oyun Tekniği

Bu teknikle, okul öncesi dönemdeki çocuklara kazandırılması hedeflenen davranış oyun aracılığıyla, eğlenerek edindirilmektedir.Grup Çalışma Tekniği

Dil, diğer insanlarla iletişim kurmak içindir. Bu düşünceden yola çıkarak, İngilizce derslerimizde sıkça grup çalışmalarına yer vermekte, çocukların akranlarıyla iletişime geçerek İngilizce öğrenimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.Kullandığımız Materyaller

Audio CD / Casette
Flashcad’lar
Puppet (Kukla)
Posterler
Hikaye Kartları ve ders konusuna uygun içerikte çalışma kitapları kullanılmaktadır.Kullandığımız Materyaller

Ayın Şenliği · Ayın şenliği aktivitesinde belirlenen şenlik konusuna göre okul içinde hazırlıklar yapılır ve o gün şenlik kapsamında eğlenilir.

Eylül:Okula hoş geldin şenliği
Ekim:Dostluk şenliği
Kasım:Süt şenliği
Aralık:Vitamin şenliği
Ocak:Kışa merhaba şenliği, 1. Dönem sonu karne şöleni
Şubat:Meslek seç gel şenliği
Mart:Bahara hoş geldin şenliği
Nisan:Tişört boyama şenliği
Mayıs:Mutfak kulübü marifetli eller şenliği
Haziran:Karne şenliğiScamper ve Göster-Anlat Tekniği

· Göster-Anlat etkinliği; çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.

· Amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; ayrıca bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinlemesine, sorular üretmesine ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.

· Scamper; yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.iOkuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışması

Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.
Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.Değerler Eğitimi

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel farklılıklar gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Fakat ilk bilgiler erken dönemlerde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu son dönemlere kadar devam eder.
Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmekte yardıma ihtiyaçları vardır. Eğitimin hedeflerinden biri de; değer yaratmak, değerlerini davranışa dönüştürebilen bireyler yetiştirmektir.
Bu nedenle eğitim programımızda “Değerler Eğitimi” müfredatı oluşturulmuştur. 3 -6 yaş arası öğrencilerimize yönelik bu programda; sevgi, Karagöz, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel değerler ele alınmaktadır. Her değer eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir. Amacımız çocukların akademik bilgilerin yanı sıra “temel değerleri” tanımaları, soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimler ile somutlaştırıp farkındalık kazanmalarıdır.Gezi, Gözlem, İnceleme, Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılayacak çeşitli çevre gezileri de yapılmaktadır.Oyun Etkinlikleri;

Okul öncesindeki çocuklar için yaşamsal önem taşıyan oyun etkinlikleri; grup oyunları, hareketli-müzikli kurallı, eşli oyunlar, bahçe oyunları, yaratıcı drama vb.’dir.Portfolyo

Öğrencilerin bir dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan seçerek hazırladıkları “Portfolyo” dosyasını anne – babalarına sundukları önemli bir etkinliktir. Öğrenci değerlendirme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.Satranç

Çocuklardaki muhakeme ve pratik düşünebilme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme ve en önemlisi düşünme becerilerini geliştirme amacıyla yürütülen bir etkinliktir. Satranç oyununun temel ilkelerini anaokulunda öğrenen öğrencilerimiz ilkokulda da ileri satranç tekniklerini öğrenerek becerilerini üst düzeye çıkarırlar.